حراج! گالن 19 لیتری آب در گردش سوپرایز بزرگنمایی

گالن 19 لیتری آب در گردش سورپرایز

سورپرایز - نماینده پخش سورپرایز - نماینده پخش

جدید

حداقل تعداد خرید برای این محصول 3 عدد است 

مجموعه ارسال کالا درب واحد ندارد بجز مواردی به صلاحدید مامور حمل

اتتقال کالا درب واحد برای پاساژ ها و ادارات و مجتمع های پر رفت و آمد به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

با انتقال خودر به پارکینگ امر تخلیه بار را راحتتر میکنید . 

در این مدل فقط بهای آب داخل گالن را پرداخت میکنید 

جزییات بیشتر

موجود در انبار

12,500 تومان

بدون مالیات.

13,000 تومان بدون مالیات.

-500 تومان

اطلاعات بیشتر

گالن 19 لیتری آب در گردش سورپرایز

مشخصات :

در این مورد روش به این صورت است این مبلغ که قید شده فقط بهای آب مصرفی داخل ظرف است و مبلغ ظرف جداگانه محاسبه میشود در مورد آبهای گالنی فقط در مرحله اول خرید نیاز به ظرف گالن است و گالن بصورت امانت نزد خریدار است و با برگردانندن آن در مرحله دوم به بعد فقط بهای آب را پرداخت میکنید 

مشتریان در نوبت اول با خرید یک آب و گالن 19 لیتری در گردش و در نوبت های بعدی با ارائه گالن خالی و پرداخت تنها هزینه آب می توانند از این محصول استفاده نمایند .

در صورت خرید مرحله اول، هزینه گالن اضافه می گردد.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .