گالن 19 لیتری آب در گردش سوپرایز بزرگنمایی

گالن 19 لیتری آب در گردش سورپرایز

سورپرایز - نماینده پخش سورپرایز - نماینده پخش

جدید

ارسال آب در گردش سورپرایز فقط در مناطق 1-3-4-5-6-7-8 امکان پذیر است

جزییات بیشتر

موجود در انبار

12,500 تومان

بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

گالن 19 لیتری آب در گردش سورپرایز

مشخصات :

در این مورد روش به این صورت است این مبلغ که قید شده فقط بهای آب مصرفی داخل ظرف است و مبلغ ظرف جداگانه محاسبه میشود در مورد آبهای گالنی فقط در مرحله اول خرید نیاز به ظرف گالن است و گالن بصورت امانت نزد خریدار است و با برگردانندن آن مبلغ گالن عودت میشود

مشتریان در نوبت اول با خرید یک آب و گالن 19 لیتری در گردش و در نوبت های بعدی با ارائه گالن خالی و پرداخت تنها هزینه آب می توانند از این محصول استفاده نمایند .

در صورت خرید مرحله اول، هزینه گالن اضافه می گردد.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .