گالن 19 لیتری آب در گردش سوپرایز بزرگنمایی

شارژ آب گالن 19 لیتری در گردش سورپرایز

سورپرایز - نماینده پخش سورپرایز - نماینده پخش

جدید

توجه : مجموعه ارسال درب واحد ندارد 

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

0 تومان

بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

گالن 19 لیتری آب در گردش سورپرایز

مشخصات :

در این مورد روش به این صورت است این مبلغ که قید شده فقط بهای آب مصرفی داخل ظرف است و مبلغ ظرف جداگانه محاسبه میشود در مورد آبهای گالنی فقط در مرحله اول خرید نیاز به ظرف گالن است و گالن بصورت امانت نزد خریدار است و با برگردانندن آن در مرحله دوم به بعد فقط بهای آب را پرداخت میکنید 

مشتریان در نوبت اول با خرید یک آب و گالن 19 لیتری در گردش و در نوبت های بعدی با ارائه گالن خالی و پرداخت تنها هزینه آب می توانند از این محصول استفاده نمایند .

در صورت خرید مرحله اول، هزینه گالن اضافه می گردد.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .