گالن 19 لیتری آب در گردش سوپرایز بزرگنمایی

گالن و آب 19 لیتری در گردش آب سورپرایز

سورپرایز - نماینده پخش سورپرایز - نماینده پخش

جدید

این محصول در انبار موجود نیست

0 تومان

بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

گالن و آب 19 لیتری در گردش آب سورپرایز

این محصول برای خریدارانی مناسب است که گالن خالی ندارند و باید گالن و آب را یکجا خرید کنند. توجه داشته باشید 12 هزار تومان هزینه آب و 10 هزار توان هزینه گالن میباشد

مشخصات :

مشتریان در نوبت اول با خرید یک آب و گالن 19 لیتری در گردش و در نوبت های بعدی با ارائه گالن خالی و پرداخت تنها هزینه آب می توانند از این محصول استفاده نمایند .

با قراردادن آب 19 لیتری در گردش بر روی دستگاه های آب سردکن و آب گرم کن (Dispenser) موجود در بازار می توان از آن استفاده نمود ، مشتریانی که این دستگاه را در اختیار ندارند می توانند با قرار دادن پمپ الکتریکی یا پمپ دستی بر روی آن، آب را از گالن خارج و استفاده نمایند.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .