آب 19 لیتری یکبار مصرف سورپرایز بزرگنمایی

آب 10 لیتری یکبار مصرف سورپرایز

سورپرایز - نماینده پخش سورپرایز - نماینده پخش

جدید

اطلاعات بیشتر

آب 10 لیتری یکبار مصرف سورپرایز

مشخصات :

این محصول همان کاربرد 19 لیتری در گردش را دارد ، با این تفاوت که گالن آن یکبار مصرف بوده و غالباً برای مناطقی که برگشت گالن آن به کارخانه سورپرایز برای پر شدن مجدد با هزینه زیادی روبرو است و یا بطور کلی میسر نیست تدارک شده است.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .