حراج! چای ارل گری معطر 500 گرمی گلستان بزرگنمایی

چای ارل گری معطر 500 گرمی گلستان

گلستان گلستان

جدید

اطلاعات بیشتر

چای ارل گری معطر 500 گرمی گلستان 

مشخصات :

چای ارل گری گلستان، ترکیبی است از انواع چای باروتی سیلان که با عصاره برگاموت معطر شده است. زمان دم کشیدن این چای 7 تا 8 دقیقه می باشد.

تایید کنید

سایت جهت پاره ای موارد از سیستم قانونی cookie جهت نگه داشتن اطلاعات شما استفاده می کند .